Kontynujemy działania!

Kontynujemy działania!

Trwają działania projektowe pod hasłem Edukacja kulturalna? Obecna! Zapraszamy uczestników na kolejne spotkania w instytucjach kultury i przekazujemy informacje o innych naszych aktywnościach, do udziału w których serdecznie zapraszamy łódzkich nauczycieli, a w szczególności liderów edukacji kulturalnej.

Jednym z owych działań jest, anonsowany jeszcze przed wakacjami, Konkurs na propozycję zajęć z zakresu edukacji kulturalnej. Zadaniem uczestników jest przygotowanie propozycji zajęć z zakresu edukacji kulturalnej, realizowanych w przestrzeni albo z wykorzystaniem zasobów jednej lub kilku miejskich instytucji kultury lub łódzkich plenerów.

Przewidziane są zarówno nagrody finansowe, jak i publikacja wyróżnionych prac w Narzędziowniku łódzkiego edukatora kulturalnego, który powstanie podczas naszego działania. Regulamin konkursu jest dostępny pod poniższym linkiem: https://drive.google.com/file/d/12-ef0GcK0Or_XadvlnQDDaEV8-PYpH_x/view

Na ciekawe propozycje zajęć czekamy do 22 października 2023.

Formularz zgłoszeniowy do projektu dla nowych uczestników, a zarazem zapisów na kolejne działania dla osób, które zgłosiły swój udział, wraz z terminami spotkań i warsztatów planowanych od października do grudnia br. jest już dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/bURZ6BGLLPTMgTew9

O projekcie:

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” zaprasza łódzkich liderów edukacji kulturalnej oraz innych zainteresowanych nauczycieli wraz z uczniami do udziału w projekcie Edukacja kulturalna? Obecna! Rejestracja jest już otwarta. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi, a udział w programie jest bezpłatny dla nauczycieli i uczniów.

W pierwszym roku (2023) realizacji zadania, nasze działania kierujemy przede wszystkim do nauczycieli. W kolejnym grono uczestników projektu poszerzy się o uczniów. 

Na początek proponujemy liderom edukacji kulturalnej z łódzkich placówek oświatowych oraz innym zainteresowanym edukatorom udział w spotkaniach i warsztatach odbywających się w ww. instytucjach, dzięki którym będą oni mogli lepiej poznać zasoby danej placówki i jej ofertę edukacyjną, a także nawiązać bliższy kontakt z osobami odpowiedzialnymi za edukację w każdej z instytucji. Nauczyciele będą mogli również wziąć udział w indywidualnych konsultacjach z pracownikami instytucji kultury na temat możliwości organizacji działań edukacyjnych w oparciu o zasoby dostępne w placówkach, queście po łódzkich instytucjach kultury i edukacji oraz cyklu projekcji filmowych i spotkań poświęconych edukacji filmowej. 

W kolejnym (2024) roku do łódzkich placówek oświaty i kultury zaprosimy nauczycieli wraz z uczniami. Będę oni mogli skorzystać z zasobów instytucji, aby odbyć zajęcia wpisujące się w szkolny program nauczania i wzbogacające proces dydaktyczny o edukację kulturalną. Zaproponujemy także wsparcie pedagogom pracującym z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez możliwość udziału w warsztatach doskonalących oraz tutoringu.

Zwieńczeniem projektu będzie opracowanie i opublikowanie Narzędziownia edukatora kulturalnego, który zbierze doświadczenia uczestników i twórców projektu, stanowiąc zbiór propozycji działań edukacyjnych możliwych do realizacji w oparciu o zasoby łódzkich instytucji edukacji i kultury oraz przykład dobrych praktyk inspirujących zarówno środowisko oświaty, jak i kultury do przyszłych działań edukacyjnych.

Partnerami projektu są łódzkie instytucje kultury (Centralne Muzeum Włókiennictwa / Central Museum of Textiles, Muzeum Kinematografii, Muzeum Miasta Łodzi, Centrum Dialogu Łódź, Mediateka MeMo, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi) oraz oświaty (Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi), a także Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Teatr Pinokio w Łodzi i Dom Literatury w Łodzi.

Więcej informacji o działaniu już wkrótce na stronie Stowarzyszenia i na Facebooku projektu.

Kontakt do organizatorów projektu: gabinetfilmowy@op.pl

Scroll to Top
Skip to content