Konkurs rozstrzygnięty

Konkurs rozstrzygnięty

Rozstrzygnięty został VII Konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej, organizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ oraz z Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Konkurs ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz – last but not least – upamiętnienie zmarłej w roku 2016 profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej, była też współzałożycielką i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Venae Artis” oraz osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju edukacji filmowej w Polsce. Z tego powodu tematyka konkursu dotyczy obszarów badawczych, którym Patronka poświęciła najwięcej uwagi i w których jej dokonania były najznaczniejsze. Więcej informacji o profesor Ewelinie Nurczyńskiej-Fidelskiej można znaleźć tutaj.

Komisja Konkursowa pracowała w następującym składzie:

prof. dr hab. Grażyna Stachówna – przewodnicząca
dr hab. Marcin Adamczak, prof. UAM
dr hab. Elżbieta Ostrowska

Komisja jednogłośnie postanowiła przyznać Nagrodę Główną w wysokości tysiąca pięciuset złotych panu mgr. Łukaszowi Kiełpińskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Polonistyki, kierunek kulturoznawstwo – wiedza o kulturze) za pracę magisterską zatytułowaną W stronę Nowej Szczerości. Przemiany wrażliwości w najnowszym polskim kinie, której promotorką była pani dr hab. Justyna Jaworska.

W uzasadnieniu werdyktu komisja konkursowa stwierdziła, że praca magisterska pana mgr. Łukasza Kiełpińskiego jest dziełem wybitnym, oryginalnym i twórczym. Autor ze swadą penetruje naukowe obszary mało dotąd zbadane przez polskich filmoznawców, wykazując świetną znajomość kontekstów kulturowych rodzimych i obcych. Przeprowadzone przez niego analizy trzech filmów, Cicha noc (2017) Piotra Domalewskiego, Zabij to i wyjedź z tego miasta (2020) Mariusza Wilczyńskiego, Wszystkie nasze strachy (2021) Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta, wpisane w konsekwentnie prowadzoną narrację teoretyczną i znakomite wyczucie współczesnego kina, tworzą odkrywczy i przejmujący opis polskiej rzeczywistości społecznej. Uderza wyjątkowa dojrzałość naukowa Autora, jego świetne opanowanie warsztatu badawczego, imponujące oczytanie lekturowe, swoboda posługiwania się eleganckim i bezbłędnym językiem polskim.

Komisja postanowiła też przyznać nagrodę II stopnia pani mgr Marcie Snoch z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Sztuk Audiowizualnych) za pracę pt. Pachnidło, perfumiarze, duchy przeszłości zamknięte we flakonach – kulturowa historia zapachów w kinie napisaną pod naukową opieką pani dr hab. Anny Nacher, prof. UJ.

Praca magisterska pani mgr Marty Snoch imponuje rozmiarami, erudycją filmową i sympatią dla zapachów. Jest sprawnie napisana – choć przydałoby się jej więcej dyscypliny redakcyjnej – Autorka gromadzi mnogość przykładów filmowych, które trafnie interpretuje, wykorzystując rudymenty zmysłowej teorii kina.

Nagrodę III stopnia Komisja przyznała pani mgr Marii Leźnickiej z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (Wydział Organizacji Sztuki Filmowej) za pracę Debiuty producenckie w polskim filmie fabularnym na podstawie case study filmu „Sezony” napisaną pod opieką naukową pana dr. Artura Majera.

Praca magisterska pani mgr Marty Leźnickiej stanowi przykład dojrzałej refleksji nad rolą producenta filmowego. Wyróżnia się doskonałą orientacją jej Autorki w literaturze przedmiotu, umiejętnością zajmującego pisania o meandrach instytucjonalnych regulacji oraz wykorzystaniem własnych doświadczeń zawodowych jako materiału badawczego. Praca stanowi udane połączenie teorii z analizą praktycznych aspektów realizacji filmu wzbogaconej o elementy autoetnografii.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu. Nagrody zostaną wręczona podczas XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej w Uniejowie.

Scroll to Top
Skip to content