PROJEKTY


Projekty edukacyjne, kulturalne, społeczne i sportowe realizowane od 2003 przez Stowarzyszenie Edukacyjno‑Kulturalne „Venae Artis”:

2003-2010

• Konferencje filmoznawczo-metodyczne dla nauczycieli z terenu całego kraju – (2003–2010);
• Przegląd filmowy „Z miasta Łodzi…” (2003–2004), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
• Ogólnopolskie Forum Dyskusyjne „Dziecko–Film–Edukacja–Wychowanie” (2003), wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• XIII Ogólnopolska Sesja Filmoznawcza w Borkach „Problemy analizy i interpretacji filmu i innych tekstów audiowizualnych” (2003), we współpracy z Wydziałem Kultury oraz Wydziałem Promocji UMŁ;
• Ogólnopolskie Forum Dyskusyjne „Dziecko–Książka–Edukacja–Wychowanie” (2004), we współpracy z Ministerstwem Kultury;
• XIV Ogólnopolska Sesja Filmoznawcza w Łodzi „Lata przełomu. Klasyczne i kino nowe polskie” (2004), we współpracy z Filmoteką Narodową;
• Ogólnopolskie Forum Dyskusyjne „Dziecko–Teatr–Edukacja–Wychowanie” (2005), we współpracy z Ministerstwem Kultury;
• XV Ogólnopolska Sesja Filmoznawcza w Borkach „Młode kino polskie” (2005), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• „Filmowe Pojedynki I, II, III, IV” – ogólnopolska impreza dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej (2005, 2006 i 2007), we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej;
• „Filmowe pokolenia” – przegląd filmowy i konkurs dla młodzieży (2006), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
• „Filmowy indeks” – ogólnopolskie warsztaty filmowe dla młodzieży (2006), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• XVI Ogólnopolska Sesja Filmoznawcza w Borkach „Kamera-pióro – warsztat twórcy filmowego” (2006), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• „Kamera-pióro – warsztat twórcy filmowego” – cykl ogólnopolskich warsztatów dla nauczycieli, młodzieży i pracowników kultury (2006), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• „Mistrzowie o mistrzach” – analizy wybitnych dzieł filmowych (2006), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
• „Kino szkoła – filmowe dialogi 1,2,3” – warsztaty dla nauczycieli i „kiniarzy” zaangażowanych w edukację filmową – Cieszyn (2006, 2007, 2008), we współpracy z Filmoteką Narodową w Warszawie;
• XVII Ogólnopolska Sesja Filmoznawcza w Borkach „Awangarda dla początkujących” (2007), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• „Kopiując mistrzów” – analizy wybitnych dzieł filmowych (2007), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
• Światła Nowego Yorku” – cykl analiz filmowo-kulturalnych z kręgu kultury anglojęzycznej” (2007), we współpracy z Biurem Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ;
• „Awangarda dla początkujących” – cykl warsztatów, wykładów, konkursów, imprez artystycznych, poświęconych awangardzie w sztuce (2007), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• „Podróże filmową Łódeczką” – cykl zajęć i warsztatów, połączonych z konkursami teoretycznymi i praktycznymi, dla uczniów i nauczycieli na temat podstawowych pojęć filmowych (2007), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
• „Zwierciadła dziennikarskie” – cykl warsztatów, wykładów, konkursów, imprez artystycznych, poświęconych dziennikarstwu (2008), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• „Film mojego życia” – projekt z zakresu edukacji filmowej (2008), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
• „FOR 1. Festiwal Filmów o Rodzinie” (2008), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
• XVIII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Borkach „Filmoteka Szkolna - analizy i interpretacje tekstów filmowych” (2008), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• XIX Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Borkach „Kino poza fabułą” (2009), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• „ZOOM – warsztat twórcy filmowego w zbliżeniu” – projekt z zakresu edukacji filmowej (2009), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• „Nasze kino – moje kino – nagrodzone, zauważone” – projekt realizowany na 100-lecie kina polskiego (2009), we współpracy z Filmoteką Narodową oraz Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• „Czas, bryła, obraz – architektura przestrzeni w filmie i na fotografii” (2009), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• „Portrety zatrzymanego czasu” (2010), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• „Film w edukacji szkolnej” – ogólnopolskie warsztaty filmowe dla nauczycieli (2010), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• XX Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Borkach „Filmoteka Szkolna – pakiet drugi. Filmowe portrety Polaków”, we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• Konferencje dla nauczycieli podczas Ogólnopolskich Konkursów Wiedzy o Filmie na temat: „Kino Agnieszki Holland” (2007), „Esej dokumentalny Maxa Ophulsa” (2008), „Przemiany techniczne warunkujące zmiany formalne w kinie” (2009), „Kino a wychowanie” (2010), we współpracy z Gdańskim Centrum Filmowym;
• Ogólnopolski konkurs dla młodzieży „Dwa srebrne ekrany” (2009, 2010), we współpracy z Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej.


2011-2020

• XXI Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Radziejowicach „Film jako uczestnik polskich dyskursów początku XXI w.” (2011), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• Ogólnopolskie warsztaty filmowe „Analitycznie, metodycznie i praktycznie”. Przedsięwzięcie realizowane pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (2011), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• „Kiedy rozum śpi…” (2011), projekt realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• Projekt „Oczy szeroko otwarte” (2011), zadanie współfinansowane przez Miasto Łódź;
• Ogólnopolski konkurs dla młodzieży „Dwa srebrne ekrany” (2011–2019), we współpracy z siecią Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej;
• Konferencje dla nauczycieli na temat: „Czy istniej angielski humor” (2011), „Współczesne kino skandynawskie. W planie ogólnym i zbliżeniu” (2012), „Kiedy bunt staje się przestępstwem” (2013), „Twórczość filmowa Wojciecha Marczewskiego – demony przeszłości, demony przyszłości” (2014), we współpracy z Gdańskim Centrum Filmowym;
• „Analitycznie, metodycznie i praktycznie. Warsztaty filmowe dla nauczycieli” (2012), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• Filmowe Pojedynki V. „Wokół kina kultowego” (2012), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• XXII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Radziejowicach. „Film jako uczestnik polskich dyskursów początku XXI wieku” (2012), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• Projekt „Wielkie filmy w małym studiu” (2012), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
• Projekt „Między nami autorami – www.edukacjafilmowa.pl” (2012), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• „Analitycznie, metodycznie i praktycznie” (2012), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• XXIII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Radziejowicach „Twórczość filmowa A. Wajdy, A. Munka, K. Kieślowskiego, K. Zanussiego" (2013), projekt dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej;
• Filmowe Pojedynki VI. „Wielcy buntownicy kina” (2013), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• „Reportażowy zawrót głowy” (2013), spotkanie młodych dziennikarzy – projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury;
• „Akademia Seniora” 1, 2, 3, (2013–2015) we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej;
• Filmowe Pojedynki VII. „Bohaterowie kina akcji” (2014), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• XXIV Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza. „Film w relacji z literaturą w odniesieniu do wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego” (2014), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• „Filmowa mapa pokoleń” (2014–2015), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• Filmowe Pojedynki VIII. „Zagubieni w filmie, zagubieni w życiu…” (2015), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• XXV Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza. „Film najnowszy wobec problemów współczesności w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego” (2015), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• Filmowe Pojedynki IX. „Lubimy to, co znamy…” (2016), we współpracy z Filmoteką Narodową przy wsparciu PISF;
• XXVI Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza „Tradycja i przemiany we współczesnym dokumencie. Potencjał edukacyjny filmu dokumentalnego” (2016), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
• projekt edukacyjny „Łódź kadr po kadrze” (2017), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
• projekt edukacyjny „Filmowe małe ojczyzny” (2017), we współpracy z Muzeum Historii Polski w Warszawie;
• Filmowe Pojedynki X. „W komediowej masce…” (2017), we współpracy z Filmotekę Narodową przy wsparciu PISF;
• XXVII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza „Film jako baza edukacji artystycznej i medialnej” (2017), we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu PISF;
• Filmowe Pojedynki XI. „Filmowe iGRAszki z komiksem” (2018), we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu PISF;
• XXVIII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza „Widz w świecie kultury filmowej. Film w edukacji szkolnej i pozaszkolnej” (2018), we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu PISF;
• projekt edukacyjny „Wehikuł magiczny – powrót do Cinema Paradiso”, towarzyszący 23. Forum Kina Europejskiego Cinergia i osnuty wokół kultowego filmu w reżyserii Giuseppe Tornatore (2018), wraz z Kinem- Galerią Charlie;
• Filmowe Pojedynki XI. „Filmowe iGRAszki z komiksem” (2018), we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu PISF;
• projekt edukacyjny „Łódzki quest filmowy” i „Łódzki quest filmowy – ciąg dalszy”, (2018, 2019), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
• Filmowe Pojedynki XII. „Kino od kuchni” (2019), we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu PISF;
• XXIX Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza „Klasyka dzisiaj. Rola kanonu kulturowego w kinie współczesnym i w edukacji” (2019), we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu PISF;
• projekty z zakresu edukacji kulturalnej „Młodzi w filmowej Łodzi” i „Młodzi (znowu) w filmowej Łodzi” (2019, 2020), wspólnie z Wydziałem Kultury UMŁ.

Publikacje książkowe:

• 10 tomików z cyklu „Zoom – kino w zbliżeniu” (2008-20019), w partnerstwie z różnymi podmiotami;
• „25 lat Ogólnopolskich Konferencji Filmoznawczych Borki – Radziejowice 1991- 2015” (2015);
• „Filmowe fale historii” (2016), w partnerstwie z Muzeum Historii Polski w Warszawie;
• „Filmowe małe ojczyzny” (2017), w partnerstwie z Muzeum Historii Polski w Warszawie;
• „Elementarz młodego kinomana” Jadwigi Mostowskiej (2017), w współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
• „Warszawskie fale historii” część 1. i 2. (2019-2020), w partnerstwie z Warszawskim Centrum innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń