Venae Artis
STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań w zakresie edukacji kulturalnej skierowanych do wszystkich grup społecznych i wiekowych, a w szczególności popularyzacja wiedzy o kinie oraz kulturze filmowej. Pomysłodawcami oraz animatorami działań stowarzyszenia są przede wszystkim osoby związane z Łodzią i zawodowo zajmujące się szeroko rozumianą edukacją kulturalną – nauczyciele, wykładowcy akademiccy, doradcy metodyczni, pracownicy instytucji kultury, artyści. Stowarzyszenie powstało w 2003 r.