Publikacje

 

 

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” prowadzi także działalność wydawniczą. Znaczna część naszych publikacji adresowana jest do nauczycieli i edukatorów działających w zakresie edukacji filmowej i medialnej, a ich celem jest przekazanie tej grupie przydatnych
w pracy z dziećmi i młodzieżą materiałów merytorycznych i metodycznych opracowanych przez specjalistów (doświadczonych nauczycieli
i metodyków nauczania, filmoznawców, historyków, psychologów i pedagogów).

Do tej grupy zaadresowaliśmy 11 wydań publikacji Zoom. Kino w zbliżeniu, dwa tomy Warszawskich fal historii oraz Filmowe fale historii. Publikacja Zoom 11. Kino w zbliżeniu jest dostępna tutaj.

Publikacja Filmowe fale historii jest dostępna tutaj.

Publikacja Warszawskie fale historii (t. 1 i t. 2) jest dostępna tutaj.

Ponadto Stowarzyszenie wydało publikację edukacyjną Filmowe ABECADŁO, adresowaną do najmłodszych kinomanów i ich nauczycieli. Publikacja ta składa się z następujących części: Filmowe ABECADŁO (słowniczek pojęć filmowych dla najmłodszych widzów), Filmowe ABECADŁO. Zeszyt dla nauczyciela (i rodzica), plakaty przybliżające plany filmowe, plan zdjęciowy i etapy pracy nad filmem, gra planszowa Od pomysłu do premiery oraz gra memory przybliżająca gatunki i zawody filmowe. Filmowe ABECADŁO w wersji elektronicznej dostępne jest na współprowadzonym przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalnej „Venae Artis” z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń serwisie Kinonauci.pl

Scroll to Top
Skip to content