Edukacja kulturalna

 

 

Edukacja kulturalna to jeden z kluczowych obszarów działalności Stowarzyszenia „Venae Artis”. Nasze starania w tym obszarze skupiają się na aktywizacji oraz integracji środowisk edukacji i kultury w Łodzi, a także na diagnozie oraz próbie zaspokajania potrzeb zarówno nauczycieli i edukatorów zajmujących się takimi działaniami w naszym mieście, jak i adresatów tych aktywności – przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie mają na celu przyczynienie się do dalszego podnoszenia kwalifikacji kadr edukacji i kultury oraz uspójnienia działań tych środowisk, a także promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze. Chcielibyśmy także, aby wiedzę o naszych przedsięwzięciach prowadzonych w zakresie edukacji kulturalnej udało się upowszechnić nie tylko w lokalnym, ale także w ogólnopolskim środowisku edukatorów i animatorów. Służy temu publikacja materiałów opracowanych w ramach realizowanych przez nas projektów. Są to: trzyczęściowy Raport z badania edukacji kulturalnej w Łodzi, który można znaleźć tutaj oraz Narzędziownik łódzkiego edukatora kulturalnego, który dostępny jest tutaj.

Scroll to Top
Skip to content