Badanie edukacji kulturalnej w Łodzi

 

 

W 2021 roku Stowarzyszenie „Venae Artis” zrealizowało zakrojone na dużą skalę Badanie diagnozujące potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi. Proces badawczy przeprowadził zespół pracujący pod kierunkiem
prof. Marka Krajewskiego (UAM) we współpracy z naszym Stowarzyszeniem.

Była to diagnoza zarówno potencjałów, jak i ograniczeń występujących podczas wdrażania Programu, który realizowany był w Łodzi od marca 2019 roku. W trakcie badań pytaliśmy o to, co sprzyja, a co przeszkadza rozwojowi edukacji kulturalnej w Łodzi. Jak wyobrażają sobie przyszłość tej edukacji zajmujące się nią osoby? Jakie są oczekiwania edukatorów i uczestników działań wobec Programu? Wreszcie: jakie są potrzeby tego środowiska?

W związku z tym, że początki wdrażania Programu przypadły na niezwykle trudny – ze względu na pandemię COVID-19 – okres, chcieliśmy zdiagnozować również, jakie wyzwania dla rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi zrodziła ta nowa sytuacja.
Do udziału w badaniu zaprosiliśmy przedstawicieli łódzkich instytucji kultury, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, niezależnych animatorów i edukatorów, adresatów oferty kulturalnej, w tym m.in. rodziców i opiekunów najmłodszych łodzian.

Wyniki badań zostały opracowane i przedstawione w formie trzech Raportów. Są to:
Raport z badań diagnostycznych prowadzonych w Łodzi wśród rodziców oraz dzieci i młodzieży pdf do pobrania
Raport z badań diagnostycznych prowadzonych w Łodzi wśród osób zajmujących się edukacją kulturalną pdf do pobrania
Raport z ewaluacji Programu Wsparcia i Rozwoju Edukacji Kulturalnej w Łodzi pdf do pobrania

Badanie to zaowocowało dostępem do wiedzy, która będzie dla nas wszystkich niezwykle pożyteczna, pozwoli bowiem m.in. na planowanie efektywnych działań środowiska edukatorów kulturalnych na kolejne lata.
Badanie diagnozujące potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi zostało zrealizowane dzięki sfinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.
Informacje na temat projektu są wciąż dostępne na jego fanpage’u na Facebooku.

Scroll to Top
Skip to content