Edukacja kulturalna? Obecna!

 

 

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” prowadzi dwuletni projekt pod nazwą Edukacja kulturalna? Obecna! Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. Jego adresatami są nauczyciele – liderzy edukacji kulturalnej wraz z uczniami,
a udział w programie jest dla wszystkich uczestników bezpłatny.

W pierwszym roku realizacji zadania nasze działania kierowaliśmy przede wszystkim do nauczycieli. W 2024 grono uczestników projektu poszerzy się o uczniów.
Na początek zaproponowaliśmy liderom edukacji kulturalnej z łódzkich placówek oświatowych oraz innym zainteresowanym edukatorom udział w spotkaniach i warsztatach odbywających się instytucjach kultury w Łodzi, dzięki którym mogli oni lepiej poznać zasoby danej placówki i jej ofertę edukacyjną, a także nawiązać bliższy kontakt z osobami odpowiedzialnymi za edukację w każdej z placówek. Nauczyciele mieli również okazję wziąć udział w cyklu projekcji filmowych i spotkań poświęconych edukacji filmowej. Zaprosiliśmy ich również do udziału w konkursie na propozycję zajęć z zakresu edukacji kulturalnej.

W kolejnym (2024) roku realizacji projektu do łódzkich placówek oświaty i kultury zapraszamy nauczycieli wraz z uczniami. Będę oni mogli skorzystać z zasobów instytucji, aby odbyć zajęcia wpisujące się w szkolny program nauczania i wzbogacające proces dydaktyczny o edukację kulturalną. Proponujemy także wsparcie pedagogom pracującym z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez możliwość udziału w warsztatach doskonalących oraz tutoringu. Aby zainspirować nauczycieli do działań z obszaru edukacji kulturalnej, powstaje również cykl wideotutoriali prezentujących ciekawe pomysły na zajęcia kulturalne. Będzie można wziąć udział w spacerach prowadzonych w oparciu o przygotowane przez nas questy po łódzkich instytucjach kultury. Kontynuować będziemy również cykl zajęć poświęconych edukacji filmowej.

Projekt zwieńczy opracowanie i opublikowanie Narzędziownika łódzkiego edukatora kulturalnego, w którym zbierzemy doświadczenia uczestników i twórców projektu, tworząc pakiet propozycji działań edukacyjnych możliwych do realizacji w oparciu o zasoby łódzkich instytucji edukacji i kultury oraz przykład dobrych praktyk inspirujących zarówno środowisko oświaty, jak i kultury do przyszłych działań edukacyjnych.

Partnerami projektu są łódzkie instytucje kultury (Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Mediateka MeMo – filia nr 29 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Teatr Pinokio w Łodzi, Dom Literatury w Łodzi, Lapidarium Detalu Architektonicznego) oraz oświaty (Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima
w Łodzi), a także Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Więcej informacji o działaniu można znaleźć na profilu projektu na Facebooku.

Scroll to Top
Skip to content