Historia OKF

 

 

Historia Ogólnopolskich Konferencji Filmoznawczych

Prezentujemy Państwu cykl relacji z Ogólnopolskich Konferencji Filmoznawczych przygotowany przez panią dr Elżbietę Świderską-Chorąży. Opracowywane sukcesywnie materiały ukazały się drukiem dwóch tomach: Bliżej kina. Konferencje filmoznawczo-metodyczne w Borkach (Warszawa 2011), w którym prezentowane są relacje z osiemnastu edycji konferencji (z wyjątkiem 1. i 3.) oraz Bliżej kina. Konferencje filmoznawczo-metodyczne w Radziejowicach (Warszawa 2022), zawierający relacje z dziesięciu edycji odbywających się w latach 2011-2020 w Radziejowicach. Każdy z tomów poprzedzony jest wprowadzeniem autorki, która uczestniczyła w niemal wszystkich edycjach wydarzenia.

Udostępniamy Państwu kopie oryginalnych wydań wymienionych publikacji przybliżających historię Ogólnopolskich Konferencji Filmoznawczych z rozbiciem na poszczególne lata. Dołączamy także wykazy tematów. Przez 33 lata zyskały one renomę najważniejszego wydarzenia dla środowiska osób zajmujących się edukacją filmową.

Publikacje do pobrania

Wszystkie publikacje można pobrać TUTAJ

Scroll to Top
Skip to content