Filmowe fale historii

 

 

Jednym z elementów projektu Filmowe fale historii – zrealizowanego przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” w 2016 roku i dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra – było przygotowanie materiałów edukacyjno-filmowych: analiz filmoznawczych i historycznych oraz scenariuszy zajęć filmowych na temat polskich filmów związanych z wojenną i powojenną historią naszego kraju. Wybrane do analizy filmy to: Fotograf (2014) w reż. Waldemara Krzystka, A potem nazwali go bandytą (2002) w reż. Grzegorza Królikiewicza, Solidarność, Solidarność (2005); wybrane nowele, Przesłuchanie (1982) w reż. Ryszarda Bugajskiego, Kamienie na szaniec (2014) w reż. Roberta Glińskiego, Poznań ’56 (1996) w reż. Filipa Bajona oraz Krótki dzień pracy (1981) w reż. Krzysztofa Kieślowskiego.

Specjalistyczne materiały przygotowali historycy z IPN w Warszawie, filmoznawcy oraz nauczyciele. Opracowania te ukazywały się, i nadal są dostępne, na wortalu EdukacjaFilmowa.pl, zostały również wydane w formie książkowej. Premiera książki Filmowe fale historii miała miejsce podczas XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej w Radziejowicach w 2016 roku. Publikację tę można pobrać w formie pdf tutaj.

Scroll to Top
Skip to content