Historia

 

 

Projekty edukacyjne, kulturalne, społeczne i sportowe realizowane od 2003 przez Stowarzyszenie Edukacyjno‑Kulturalne „Venae Artis”:

2021-…

 • Edukacja kulturalna? Obecna! (2023), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
 • W świecie lalkowej animacji (2023), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
 • XXXIII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza Kino (dla) dzieci i młodzieży. Młodzi w świecie filmu i mediów audiowizualnych (2023), we współpracy z UŁ, Warszawskim Centrum Innowacji Ekonomiczno-Społecznych i Szkoleń, PWSFTviT i Urzędem Miasta Uniejowa;
 • XXXII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza Kino polskich małych ojczyzn (2022), we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Urzędem Miasta Uniejowa;
 • Edukacyjna gra karciana – quiz filmowy Co ty wiesz o… filmie? (2022), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
 • Przygotowanie i udostępnienie serwisu online Kinonauci.pl poświęconego edukacji do filmu (2022), we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Ekonomiczno-Społecznych i Szkoleń;
 • Badanie diagnozujące potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi (2021), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
 • Filmowe ABECADŁO (2021), we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Ekonomiczno-Społecznych i Szkoleń;
 • XXXI Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza Animacja – sztuka nie tylko dla najmłodszych widzów. Filmy animowane w praktyce szkolnej (2021), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ.

2011-2020

 • XXX Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza Kino polskie z perspektywy współczesności (2020), wspólnie z Wydziałem Kultury UMŁ;
 • projekty z zakresu edukacji kulturalnej Młodzi w filmowej Łodzi i Młodzi (znowu) w filmowej Łodzi (2019, 2020), wspólnie z Wydziałem Kultury UMŁ;
 • XXIX Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza Klasyka dzisiaj. Rola kanonu kulturowego w kinie współczesnym i w edukacji (2019), we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
 • Filmowe Pojedynki XII. Kino od kuchni (2019), we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
 • projekt edukacyjny Łódzki quest filmowy i Łódzki quest filmowy – ciąg dalszy, (2018, 2019), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
 • Filmowe Pojedynki XI. Filmowe iGRAszki z komiksem (2018), we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
 • projekt edukacyjny Wehikuł magiczny – powrót do Cinema Paradiso, towarzyszący 23. Forum Kina Europejskiego Cinergia i osnuty wokół kultowego filmu w reżyserii Giuseppe Tornatore (2018), wraz z Kinem-Galerią Charlie;
 • XXVIII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza Widz w świecie kultury filmowej. Film w edukacji szkolnej i pozaszkolnej (2018), we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
 • Filmowe Pojedynki XI. Filmowe iGRAszki z komiksem (2018), we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
 • XXVII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza Film jako baza edukacji artystycznej i medialnej (2017), we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
 • Filmowe Pojedynki X. W komediowej masce… (2017), we współpracy z Filmoteką Narodową przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
 • projekt edukacyjny Filmowe małe ojczyzny (2017), we współpracy z Muzeum Historii Polski;
 • projekt edukacyjny Łódź kadr po kadrze (2017), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
 • XXVI Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza Tradycja i przemiany we współczesnym dokumencie. Potencjał edukacyjny filmu dokumentalnego (2016), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
 • Filmowe Pojedynki IX. Lubimy to, co znamy… (2016), we współpracy z Filmoteką Narodową przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
 • XXV Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza. Film najnowszy wobec problemów współczesności w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego (2015), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
 • Filmowe Pojedynki VIII. Zagubieni w filmie, zagubieni w życiu… (2015), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
 • Filmowa mapa pokoleń (2014–2015), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • XXIV Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza. Film w relacji z literaturą w odniesieniu do wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego (2014), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
 • Filmowe Pojedynki VII. Bohaterowie kina akcji (2014), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
 • Akademia Seniora 1, 2, 3, (2013–2015) we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej;
 • Reportażowy zawrót głowy (2013), spotkanie młodych dziennikarzy – projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury;
 • Filmowe Pojedynki VI. Wielcy buntownicy kina (2013), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
 • XXIII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Radziejowicach Twórczość filmowa A. Wajdy, A. Munka, K. Kieślowskiego, K. Zanussiego (2013), projekt dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej;
 • Analitycznie, metodycznie i praktycznie (2012), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
 • Projekt Między nami autorami – www.edukacjafilmowa.pl (2012), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Projekt Wielkie filmy w małym studiu (2012), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
 • XXII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Radziejowicach. Film jako uczestnik polskich dyskursów początku XXI wieku (2012), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
 • Filmowe Pojedynki V. Wokół kina kultowego (2012), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
 • Analitycznie, metodycznie i praktycznie. Warsztaty filmowe dla nauczycieli (2012), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
 • Konferencje dla nauczycieli na temat: Czy istnieje angielski humor? (2011), Współczesne kino skandynawskie. W planie ogólnym i zbliżeniu (2012), Kiedy bunt staje się przestępstwem (2013), Twórczość filmowa Wojciecha Marczewskiego – demony przeszłości, demony przyszłości (2014), we współpracy z Gdańskim Centrum Filmowym;
 • Ogólnopolski konkurs dla młodzieży Dwa srebrne ekrany (2011–2019), we współpracy z Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej;
 • Projekt Oczy szeroko otwarte (2011), zadanie współfinansowane przez Miasto Łódź;
 • Kiedy rozum śpi… (2011), projekt realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Ogólnopolskie warsztaty filmowe Analitycznie, metodycznie i praktycznie. Przedsięwzięcie realizowane pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (2011), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
 • XXI Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Radziejowicach Film jako uczestnik polskich dyskursów początku XXI w. (2011), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.

2003–2010

 • Ogólnopolski konkurs dla młodzieży Dwa srebrne ekrany (2009, 2010), we współpracy z Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej;
 • Konferencje dla nauczycieli podczas Ogólnopolskich Konkursów Wiedzy o Filmie na temat: Kino Agnieszki Holland (2007), Esej dokumentalny Maxa Ophulsa (2008), Przemiany techniczne warunkujące zmiany formalne w kinie (2009), Kino a wychowanie (2010),
  we współpracy z Gdańskim Centrum Filmowym;
 • XX Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Borkach Filmoteka Szkolna – pakiet drugi. Filmowe portrety Polaków, we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
 • Film w edukacji szkolnej – ogólnopolskie warsztaty filmowe dla nauczycieli (2010), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
 • Portrety zatrzymanego czasu (2010), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Czas, bryła, obraz – architektura przestrzeni w filmie i na fotografii (2009), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Nasze kino – moje kino – nagrodzone, zauważone – projekt realizowany na 100-lecie kina polskiego (2009), we współpracy z Filmoteką Narodową oraz Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
 • ZOOM – warsztat twórcy filmowego w zbliżeniu – projekt z zakresu edukacji filmowej (2009), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • XVIII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Borkach Filmoteka Szkolna – analizy i interpretacje tekstów filmowych (2008), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
 • FOR 1. Festiwal Filmów o Rodzinie (2008), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
 • Film mojego życia – projekt z zakresu edukacji filmowej (2008), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
 • Zwierciadła dziennikarskie – cykl warsztatów, wykładów, konkursów, imprez artystycznych, poświęconych dziennikarstwu (2008), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Podróże filmową Łódeczką – cykl zajęć i warsztatów, połączonych z konkursami teoretycznymi i praktycznymi, dla uczniów i nauczycieli na temat podstawowych pojęć filmowych (2007), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
 • Awangarda dla początkujących – cykl warsztatów, wykładów, konkursów, imprez artystycznych, poświęconych awangardzie w sztuce (2007), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Światła Nowego Jorku – cykl analiz filmowo-kulturalnych z kręgu kultury anglojęzycznej (2007), we współpracy z Biurem Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ;
 • Kopiując mistrzów – analizy wybitnych dzieł filmowych (2007), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
 • XVII Ogólnopolska Sesja Filmoznawcza w Borkach Awangarda dla początkujących (2007), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Kino szkoła – filmowe dialogi 1,2,3 – warsztaty dla nauczycieli i kiniarzy zaangażowanych w edukację filmową – Cieszyn (2006, 2007, 2008), we współpracy z Filmoteką Narodową;
 • Mistrzowie o mistrzach – analizy wybitnych dzieł filmowych (2006), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
 • Kamera-pióro – warsztat twórcy filmowego – cykl ogólnopolskich warsztatów dla nauczycieli, młodzieży i pracowników kultury (2006), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • XVI Ogólnopolska Sesja Filmoznawcza w Borkach Kamera-pióro – warsztat twórcy filmowego (2006), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Filmowy indeks – ogólnopolskie warsztaty filmowe dla młodzieży (2006), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
 • Filmowe pokolenia – przegląd filmowy i konkurs dla młodzieży (2006), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
 • Filmowe Pojedynki I, II, III, IV – ogólnopolska impreza dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej (2005, 2006 i 2007), we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej;
 • XV Ogólnopolska Sesja Filmoznawcza w Borkach Młode kino polskie (2005), we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Ogólnopolskie Forum Dyskusyjne Dziecko–Teatr–Edukacja–Wychowanie (2005), we współpracy z Ministerstwem Kultury;
 • XIV Ogólnopolska Sesja Filmoznawcza w Łodzi „Lata przełomu. Klasyczne i kino nowe polskie” (2004), we współpracy z Filmoteką Narodową;
 • Ogólnopolskie Forum Dyskusyjne „Dziecko–Książka–Edukacja–Wychowanie (2004), we współpracy z Ministerstwem Kultury;
 • XIII Ogólnopolska Sesja Filmoznawcza w Borkach Problemy analizy i interpretacji filmu i innych tekstów audiowizualnych (2003), we współpracy z Wydziałem Kultury oraz Wydziałem Promocji UMŁ;
 • Ogólnopolskie Forum Dyskusyjne Dziecko–Film–Edukacja–Wychowanie (2003), wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Konferencje filmoznawczo-metodyczne dla nauczycieli z terenu całego kraju – (2003–2010);
 • Przegląd filmowy Z miasta Łodzi…” (2003–2004), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ.

Publikacje książkowe:

 • Filmowe ABECADŁO (2021), w partnerstwie z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń;
 • 11 publikacji edukacyjno-metodycznych Zoom. Kino w zbliżeniu (2008–2020), w partnerstwie z różnymi podmiotami;
 • Warszawskie fale historii część 1. i 2. (2019–2020), w partnerstwie z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń;
 • Elementarz młodego kinomana Jadwigi Mostowskiej (2017), we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ;
 • Filmowe małe ojczyzny (2017), w partnerstwie z Muzeum Historii Polski;
 • Filmowe fale historii (2016), w partnerstwie z Muzeum Historii Polski;
 • 25 lat Ogólnopolskich Konferencji Filmoznawczych BorkiRadziejowice 19912015 (2015).

Scroll to Top
Skip to content