Kinonauci.pl

 

 

Stowarzyszenie „Venae Artis” wraz z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy współpracy z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej prowadzi serwis Kinonauci.pl. Serwis ten to propozycja dla wszystkich, którzy chcą odkrywać kino. Znajdują się w nim różnorodne materiały, które pozwalają poszerzyć wiedzę o filmie i kulturze filmowej. Cześć z nich, skierowana do szerokiego grona odbiorów, znajduje się w otwartym dostępie. Z pozostałych mogą skorzystać bezpłatnie nauczyciele, którzy zarejestrują się w serwisie.

Scroll to Top
Skip to content