Warszawskie fale historii

 

 

Dzięki współpracy Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Venae Artis” z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
i Szkoleń powstały dwa tomy publikacji poświęconej filmom o Warszawie i ze stolicą w tle. Pierwszy tom koncentruje się na filmach przede wszystkim fabularnych, np. Warszawa (2003) w reż. Dariusza Gajewskiego, Poszukiwany, poszukiwana (1972) w reż. Stanisława Barei, Giuseppe w Warszawie (1964) w reż. Stanisława Lenartowicza, Nowa Warszawa (2013) w reż. Bartosza Konopki, Powstanie warszawskie (2014) w reż. Jana Komasy, pokazujących kluczowe momenty z rozwoju miasta w XX w.

Drugi tom zawiera materiały przybliżające różne aspekty życia i historii Warszawy przez pryzmat pozafabularnych tekstów audiowizualnych (film dokumentalny, teledysk, audiowizualne materiały w mediach społecznościowych).

Obie publikacje mają podobną konstrukcję – składają się z kilku części opartych na wybranych filmach i materiałach audiowizualnych.
Każda z tych części zawiera tekst wprowadzający przybliżający zagadnienia historyczne i filmoznawcze oraz dwie propozycje metodyczne
– scenariusze zajęć filmowych dla różnych grup młodzieży.

Publikację Warszawskie fale historii można pobrać w formacie pdf tutaj.

Publikację Warszawskie fale historii 2 można pobrać w formacie pdf tutaj.

Scroll to Top
Skip to content