Drugi rok realizacji projektu

Drugi rok realizacji projektu

Rozpoczynamy drugi rok realizacji projektu Edukacja kulturalna? Obecna! Jest on cyklem działań mających na celu wsparcie i rozwój edukacji kulturalnej w Łodzi. W tym roku kierujemy wydarzenia projektowe do nauczycieli ze szkół wszystkich etapów nauczania oraz ich uczniów. Udział we wszystkich formach – tak dla nauczycieli, jak i dla grup uczniów – jest bezpłatny. Zadanie „Edukacja kulturalna? Obecna!” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Nasze propozycje skierowane do uczniów to:

– zajęcia/warsztaty z edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, realizowane w łódzkich instytucjach kultury, które wizytowaliśmy w ubiegłym roku (w grupach 15-osobowych lub wielokrotność, wkrótce informacje na ten temat zapisów);
– edukacyjny pokaz filmu wraz z wprowadzeniem, który będzie stanowił podsumowanie działań projektowych skierowanych do uczniów.

W ramach zadania proponujemy nauczycielom:

– questing – przybliżenie tej metody pracy poprzez wspólne odbycie 3 spacerów z przewodnikiem, w oparciu o powstałe w minionym roku trasy, uwzględniające łódzkie instytucje kultury;
– indywidualne konsultacje na temat wykorzystania w edukacji poszczególnych wystaw, ścieżek edukacyjnych, przestrzeni muzealnych w Łodzi;
– możliwość korzystania ze wsparcia tutorów/mentorów w zakresie edukacji kulturalnej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami (uczniami uzdolnionymi artystycznie, z niepełnosprawnościami, ze środowisk dysfunkcyjnych oraz z uchodźcami i imigrantami);
– fora/giełdy pomysłów, służące wymianie doświadczeń zawodowych i dobrych praktyk (w formule stacjonarnej i online);
– udział w formie doskonalenia zawodowego, jaką jest 34. Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Uniejowie nt. „Kino jutra. Nowe tendencje w kulturze audiowizualnej wyzwaniem dla edukacji” (17-20.10.2024);
– wydarzenie podsumowujące;
– cykl zajęć filmoznawczo-metodycznych, odbywający się w ostatnie wtorki miesiąca o godzinie 15.00 w Multikinie. Będzie on prezentował wartościowe premierowe tytuły filmowe wraz z ich profesjonalnym omówieniem. O proponowanych tytułach filmów będziemy sukcesywnie informować uczestników projektu.

Zostanie również opracowany i udostępniony nauczycielom Narzędziownik łódzkiego edukatora kulturalnego, który będzie zawierał pakiety materiałów-pomysłów na zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej, możliwe do zrealizowania z uczniami w oparciu o zasoby i ofertę miejskich instytucji kultury.

Zapraszamy nauczycieli z Łodzi zainteresowanych dołączeniem do projektu do zarejestrowania się w formularzu. O skorzystanie z jego prosimy także dotychczasowych uczestników, u których doszło do zmiany danych.

Więcej aktualnych informacji o działaniu można znaleźć na Facebooku projektu.

Kontakt do organizatorów projektu: gabinetfilmowy@op.pl

Scroll to Top
Skip to content